Kiến trúc sư : Lee Hoài
Địa chỉ: Tầng 3 – Toà nhà VeBa – 208 Xã Đàn II – Đống Đa – HN
Số điện thoại: 096.666.9626
Email: [email protected]